Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Gdzie oddać zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny? 

Możemy tego typu odpad przekazać nieodpłatnie:

  • podczas zbiórek okresowych organizowanych przez gminę, które odbywają się wiosną i jesienią

  • do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnówku

  • do siedziby firmy Remondis przy ulicy Kossaka 91-95 w Lęborku

  • w sklepie, gdy kupując nowy sprzęt, chcemy tego samego rodzaju niepotrzebny sprzęt zostawić u sprzedawcy (pamiętaj, że sprzedawca nie ma obowiązku zapewnienia transportu oddawanego sprzętu z mieszkania użytkownika do sklepu)

  • do niektórych dużych sklepów posiadających pojemniki do zbiórki drobnych elektroodpadów

  • w punkcie serwisowym w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (sprzedawca może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla jego zdrowia lub życia).

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.) zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Miasto Lębork jest następująca firma:

1. Remondis Sp. z o.o. Oddział w Lęborku

     ul. Kossaka

     84-300 Lębork

Załącznik: