Zielony Lębork – 2022 drzewa i krzewy w 2022 roku

Projekt społeczny pod hasłem "2022 drzewa i krzewy w 2022 roku" ogłosiła wspólnie z Miastem Lębork działająca w naszym mieście organizacja non profit Zielony Lębork.

W ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku Zielony Lębork będzie realizował program nasadzania terenów, w których obecnie brakuje zieleni.

Inicjatywa ta ma na celu zaktywizowanie mieszkańców, większy udział społeczności lokalnej we wspólnym gospodarowaniu przestrzenią.

Zielony Lębork zwraca się z prośbą o przesyłanie propozycji terenów, które w ocenie mieszkańców warto wzbogacić o dodatkową zieleń.

Pomysły będą weryfikowane pod względem możliwości dla danego obszaru.

Propozycje można zamieścić w komentarzu na fb lub drogą mailową na adres: zielonylebork@wp.pl