PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą zostawić:

- odpady zebrane selektywnie (np. opakowania z papieru, tworzyw sztucznych czy metalu)

- odpady problematyczne, czyli takie, których nie wolno nam wrzucać czy zostawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane (np. zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje, wielkogabaryty)

Uwaga!

Odpady budowlane nie są objęte systemem zbiórki odpadów komunalnych - za ich prawidłowe zagospodarowanie odpowiada właściciel nieruchomości lub wykonawca usługi (odpady te przekazujemy odpłatnie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów).

Wyjatek stanowi czysty gruz, który możemy przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Żeromskiego 6B

84-300 Lębork

tel. 691-146-225

 

Godziny przyjęć odpadów:

wtorek - piątek: 9.00 - 17.00

sobota: 9.00 - 15.00

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów

„Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czarnówko 34

84-351 Nowa Wieś Lęborska

tel. 59 862 43 88, 59 861 21 42

 

Godziny przyjęć odpadów:

poniedziałki, piątki: 7.00 - 16.00

wtorki, środy, czwartki, soboty: 7.00 - 15.00

Załącznik: