Zauważyłeś bezdomne lub padłe zwierzę bądź zwierzę, które uległo wypadkowi – daj znać!

Co jakiś czas wraca temat wałęsających się zwierząt lub zwierząt rannych, martwych, padłych przy miejskich drogach np. na skutek zdarzeń komunikacyjnych. Przypominamy Mieszkańcom Lęborka, kogo należy poinformować, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją.

Jeśli na terenie Lęborka ktoś zauważy bezdomne zwierzę (psa, kota, lisa, łabędzia, bociana itp.), które jest chore, uległo nieszczęśliwemu wypadkowi lub po prostu wałęsa się bez właściciela, i które może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców, proszony jest o zgłoszenie tego faktu funkcjonariuszom Straży Miejskiej lub Komendy Powiatowej Policji w Lęborku bądź też pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Jednostki te wezwą przedstawiciela schroniska, z którym gmina ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku bądź też lekarza weterynarii, z którym gmina ma zawartą umowę na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Odpowiedzialnym za usunięcie zwłok padłych zwierząt z terenu nieruchomości jest właściciel tejże nieruchomości.

W przypadku zwierząt martwych na terenach gminnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt. Czyni to poprzez Ośrodek Tresury Psów „Bajer” Hotel i Schronisko dla psów w Małoszycach, z którym ma zawartą umowę. W przypadku zauważenia martwego zwierzęcia, prosimy o poinformowanie o tym jednostki wskazane powyżej, tj. Straż Miejską, Komendę Powiatową Policji lub Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Numery telefonów do tych jednostek:

1. Straż Miejska w Lęborku – tel. 59 8622911 i alarmowy 986, poniedziałek - piątek w godzinach 7.00-15.00,

2. Komenda Powiatowa Policji w Lęborku – tel. alarmowe 112, 997 (całodobowo),

3. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku – tel. 59 8637 755

Schronisko dla Gminy Miasto Lębork w 2023 r.:

  • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals – schronisko w Dąbrówce Młyn 30, 84-242 Luzino.
  • Całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych na terenie Gminy Miasto Lębork realizuje Ośrodek Tresury Psów "Bajer" Hotel i Schronisko dla psów z siedzibą w Małoszycach.