Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK


CO TO JEST I KOMU SŁUŻY

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK to miejsce, w którym możemy pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości niezależnie od terminów odbioru, wynikających z harmonogramów. Z PSZOK mogą korzystać nieodpłatnie zarówno mieszkańcy Lęborka i właściciele nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu pozbycia się odpadów Właściciele nieruchomości mają do wyboru dwa punkty: