AKCJA KASTRACJA

Wtorek, 25 maja 2021

Gmina Miasto Lębork wspólnie z Fundacją ZWIERZ z Bierunia podjęły się realizacji Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! Projekt ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych zwierząt poprzez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji / kastracji również u zwierząt posiadających właściciela (psy i koty).

Czytaj dalej

Informacja nt. kont indywidualnych

Czwartek, 13 maja 2021

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia, iż od dnia 01.07.2021 r. nastąpi zmiana rachunku bankowego Gminy Miasto Lębork przewidzianego dla dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Czytaj dalej

Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2021 ODPADY TO NIE ŚMIECI – TO SUROWCE. #WidzęWięcej

Poniedziałek, 10 maja 2021

11 maja po raz 15 będziemy świętować Dzień Bez Śmiecenia – edukacyjną kampanię ekologiczną, dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi organizowaną przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. W tym roku edukujemy społeczeństwo pod hasłem „Odpady to nie śmieci, to surowce. #WidzęWięcej”.

 

Czytaj dalej

Dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest

Piątek, 7 maja 2021

Burmistrz Miasta Lęborka informuje o rozpoczęciu procedury przyjmowania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Czytaj dalej

Zakaz prowadzenia lotów trenigowych i konkursowych gołębi

Środa, 5 maja 2021

W odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków, zakazuje się prowadzenia lotów treningowych i konkursowych gołębi do czasu ustabilizowania i opanowania sytuacji epizootycznej.

 

Czytaj dalej

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Wtorek, 27 kwietnia 2021

W związku ze stwierdzeniem występowania na terenie Powiatu Lęborskiego ognisk ptasiej grypy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku wydał Rozporzadzenie nr 1/2021 i 2/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska, Miasto Lębork gminie Wicko”.

Czytaj dalej

Pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

Piątek, 23 kwietnia 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, informuje, że na terenie powiatu lęborskiego stwierdzono pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Ognisko zostało stwierdzone w stadzie drobiu przyzagrodowego, w miejscowości Janowiczki, gm. Nowa Wieś Lęborska.

 

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie

Aktualności