Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Poniedziałek, 28 listopada 2016

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informuje, że został opracowany projekt Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Czytaj dalej

Informacja dla opiekunów społecznych kotów wolno żyjących

Poniedziałek, 21 listopada 2016

Informujemy, że w dniach 22 i 24 listopada 2016 r. w godzinach 12.00-13.30 w garażu przy budynku przy ul. Korczaka 3 będzie wydawana karma dla wolno żyjących kotów. 

Czytaj dalej

Co wiemy o Bałtyku? Zapraszamy do lektury!

Wtorek, 27 września 2016

Polski Klub Ekologiczny, w ramach swojej działalności edukacyjnej, przygotował szkolenie - cykl wykładów na temat odpadów plastikowych w Morzu Bałtyckim.  Skrót pierwszego wykładu, przygotowanego przez prof. dr hab. Jana Marcina Węsławskiego przedstawiamy poniżej.  

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w zabudowie wielorodzinnej

Czwartek, 15 września 2016

Zalegające w naszych mieszkaniach, piwnicach i garażach odpady typu: meble, opony czy puszki po farbie będą kolejny raz odbierane sprzed miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w określone dni października. Sprawdź, kiedy możesz się ich pozbyć! 

Czytaj dalej

Jesienna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od Mieszkańców Lęborka

Poniedziałek, 12 września 2016

 W jaki sposób możemy się go bezpiecznie i bezpłatnie pozbyć?

Czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji

Poniedziałek, 12 września 2016

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązkowo deratyzację należy przeprowadzić w okresie od 15 września do 15 października każdego roku.

Czytaj dalej

Dodatkowy termin naboru wniosków w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2016

Środa, 10 sierpnia 2016

W związku z wycofaniem się jednego wnioskodawcy z pozyskania dofinansowania na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2016), zaszła możliwość składania dodatkowych wniosków osób chętnych do przystąpienia do projektu.  

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie

Aktualności