Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych

Piątek, 30 lipca 2021

Z dniem 30.07.2021 r. wchodzą w życie przepisy określone w Uchwale Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Czytaj dalej

Kampania edukacyjna pn. „Segregacja dla klimatu, klimat dla segregacji – kampania edukacyjna Miasta Lęborka” z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Czwartek, 15 lipca 2021

W ramach niniejszej kampanii zrealizowano szkolenia dla uczniów szkół podstawowych, które odbywały się w placówkach oświatowych, zgodnie z poczynionymi uzgodnieniami z dyrektorami szkół w formule online.

Czytaj dalej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Czwartek, 1 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

Czytaj dalej

ZGŁOŚ NIELEGALNE POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Poniedziałek, 28 czerwca 2021

Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim lesie, a może nagły wzrost ilości transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczek i pojemników zgłoś to Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Czytaj dalej

Sprzatanie lasu przez uczniów szkół średnich

Poniedziałek, 28 czerwca 2021

Dziesiątki worków śmieci zebrali 11.06.2021 r. uczniowie lęborskich szkół średnich w lesie przy Osiedlu Sportowa. Inicjatorką sprzątania lasu była nowa mieszkanka naszego miasta Ewelina Ptycia.

 

Czytaj dalej

AKCJA KASTRACJA

Wtorek, 25 maja 2021

Gmina Miasto Lębork wspólnie z Fundacją ZWIERZ z Bierunia podjęły się realizacji Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! Projekt ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych zwierząt poprzez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji / kastracji również u zwierząt posiadających właściciela (psy i koty).

Czytaj dalej

Informacja nt. kont indywidualnych

Czwartek, 13 maja 2021

Burmistrz Miasta Lęborka zawiadamia, iż od dnia 01.07.2021 r. nastąpi zmiana rachunku bankowego Gminy Miasto Lębork przewidzianego dla dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie

Aktualności