KONTAKT

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

84-300 Lębork

OCHRONA ŚRODOWISKA

Pok. B 121 - tel. 59 86 37 755

Zespół ds. ochrony przyrody (w tym wycinki zieleni), azbestu i bezdomnych zwierząt (w tym wolno żyjących kotów)

e-mail: ochrona@um.lebork.pl

 

Pok. B 112 - tel. 59 86 37 708

Zespół ds. decyzji środowiskowych, dofinansowań do wymiany ogrzewania.

e-mail: ochrona@um.lebork.pl

 

GOSPODARKA ODPADAMI

Zespół ds. gospodarki odpadami komunalnymi:

Pok. C 201 - tel. 59 86 37 702

  • rejestr działalności regulowanej
  • sprawozdawczość przedsiębiorców odbierających odpady komunalne i opróżniających zbiorniki bezodpływowe 
  • przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  • monitorowanie zbiórki odpadów komunalnych
  • edukacja ekologiczna
  • rejestr zbiorników bezodpływowych 

e-mail: odpady@um.lebork.pl

Pok. 1 -  tel. 59 86 37 796 (797)(798) - budynek MZGK (parter)

  • przyjmowanie i weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  • windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • ewidencjonowanie wpłat

e-mail: odpady.deklaracje@um.lebork.pl

***

Numer rachunku dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Pekao SA 05 1240 1268 1111 0010 8729 0117