KONTAKT

 

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

84-300 Lębork

 

Naczelnik Wydziału – pok. C 201 – tel. 59 86 37 706

 

REFERAT DS. OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu pok. B 112 – tel. 59 86 37 708

  • Zespół ds. decyzji środowiskowych, dofinansowań do wymiany ogrzewania, gospodarki wodnej - pok. B 112 - tel. 59 86 37 708

          e-mail: ochrona@um.lebork.pl

  • Stanowisko ds. ochrony przyrody (w tym wycinki zieleni), azbestu i bezdomnych zwierząt (w tym wolno żyjących kotów) pok. B 121 - tel. 59 86 37 755

          e-mail: ochrona@um.lebork.pl

  • Stanowisko ds. zieleni miejskiej – pok. B 121 - tel. 59 86 37 755

          e-mail: zielen@um.lebork.pl

 

REFERAT DS. ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kierownik Referatu – pok. C 126 – tel. 59 86 37 777

  • Zespół ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – pok. C 201 - tel. 59 86 37 796, pok. C 126 - tel. 59 86 37 702

          e-mail: odpady@um.lebork.pl

  • Zespół ds. finansowo-księgowej obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi – pok. C 126 - tel. 59 86 37 797 (798)

          e-mail: odpady.deklaracje@um.lebork.pl

 

***

Numer rachunku dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Pekao SA 05 1240 1268 1111 0010 8729 0117