KONTAKT

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

pok. C 201

tel. 59 8637702 - w sprawie m. in. gospodarki odpadami komunalnymi

tel. 59 8637755 - w sprawie m.in. ochrony przyrody (w tym wycinki zieleni), azbestu i bezdomnych zwierząt

(w tym wolno żyjących kotów)

tel. 59 8637708 - w sprawie decyzji środowiskowych, dofinansowań do wymiany ogrzewania

 

e-mail: ochrona@um.lebork.pl lub odpady@um.lebork.pl

 

OPŁATY I DEKLARACJE

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

(wejście od strony parkingu)

 tel. 59 8622670 w. 46

e-mail: mzgk.odpady@gmail.com