Gdzie złożyć deklarację?

Deklarację składamy w:

Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

(nowe skrzydło ratusza, wejście od strony parkingu)

tel. 59 8622670 w. 46

 

Wypełnioną deklarację możemy przesłać pocztą lub w formie elektronicznej potwierdzonej podpisem elektronicznym o profilu zaufanym ePUAP* - użytkownik musi mieć konto na ePUAP oraz posiadać podpis o profilu zaufanym ePUAP. Deklarację po wypełnieniu należy dołączyć na ePUAP do wniosku dowolnego i wysłać go w zakładce Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu Miejskiego w Lęborku.

* ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej