Kontakt do firm obsługujących poszczególne sektory

Wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest:

1) sektor I:

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku

Centrala: 58 673 04 00

Biuro Obsługi Klienta: 58 673 04 20

zuk@pgkpuck.pl; www.pgkpuck.pl

2) sektor II i III: 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91-95, tel. 59 862 20 68