Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

1. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Lęborku - ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork

2. Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk - Osowo Lęborskie 24 A, 84-312 Cewice

3. Mechanika Blacharstwo Usługi Wodno-Kanalizacyjne i Transportowe Kazimierz Szur - ul. Wierzbowa 1, 84-300 Lębork

4. Bogumiła Keller Usługi Asenizacyjne - ul. Topolowa 9, 84-353 Mosty

5. TOI-TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. - ul. Sandomierska 46, 80-051 Gdańsk

6. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

7. Wioletta Syldatk USŁUGI ROLNICZE Centrum Dekoracji Viola - Garczegorze 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska 

Wniosek o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lęborka

Załącznik: