Adopcja bezdomnych zwierząt ze schroniska

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt gmina odpowiedzialna jest za wyłapanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Miasto Lębork trafiają do schroniska BAJER  w Małoszycach. 

Wszystkie zwierzęta umieszczone w schronisku posiadają kartoteki ewidencyjne, książeczki zdrowia, są zaszczepione i odrobaczone. Gmina Miasto Lębork realizuje także obligatoryjną sterylizację oraz kastrację zwierząt umieszczonych w schronisku (zabiegom tym nie podlegają zwierzęta w okresie 21 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się ich właścicieli lub opiekunów).

Schronisko zamieszcza w serwisie społecznościowym Facebook na profilu pn. Schronisko dla psów BAJER w Małoszycach wizerunki zwierząt przebywających w schronisku. Aby ułatwić osobom chcącym adoptować psa lub kota zamieszczono przy zdjęciu także opis charakteru i usposobienia zwierzęcia, a także informację gdzie i kiedy zostało znalezione.