Dotacje celowe ze środków budżetu miasta Lęborka

Informujemy o możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w obrębie Gminy Miasto Lębork. 
 
W szczególności zadaniami takimi są inwestycje dotyczące:
 
1. Wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne (zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych), w tym:
a) elektryczne kotły centralnego ogrzewania
b) gazowe kotły centralnego ogrzewania
c) olejowe kotły centralnego ogrzewania
d) kotły centralnego ogrzewania na biomasę
e) węglowe bezrusztowe kotły centralnego ogrzewania
f) pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej
g) kolektory słoneczne w systemie ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz opcjonalnie wspomagające pracę centralnego ogrzewania
h) zasobniki c.w.u., współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym kotłem centralnego ogrzewania
 

2. Demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 

Załącznik:

Uchwała Nr XIX-251/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.06.2012 r.