Ogławianie drzew

 

Dlaczego spotykamy się ze zjawiskiem ogławiania drzew?

Zjawisko to stanowi próbę obejścia prawa względem pozwolenia na wycinkę drzew.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, aby wyciąć drzewo konieczne jest posiadanie urzędowego zezwolenia oraz podanie przyczyny dla której jest to konieczne. Często ogławianie drzew jest związane z chęcią "uśmiercenia drzewa"  z powodu błędów popełnianych przy jego sadzeniu - często są one sadzone w sposób nieprzemyślany i przypadkowy (brak dbałości o dobór odpowiedniego drzewa względem miejsca, które przeznaczamy na jego rozrost).

W świadomości ludzi zakorzenione są także pewne mity, które nie mają swojego potwierdzenia w późniejszych obserwacjach np. przeświadczenie, że ogławiając drzewo poprawiamy jego stabilność, wzmacniamy je i sprawiamy, że staje się  ono łatwiejsze i tańsze w pielęgnacji.

Wytłumaczenie, dlaczego podane powody zostały zanegowane na podstawie długoletnich, naukowych obserwacji możemy przeczytać w artykule Czy ogławianie drzew jest dozwolone?

Co oznacza dla drzewa ten zabieg?

Rezultatem ogłowienia drzewa jest skrócenie jego  życia lub jego szybka śmierć (niektóre drzewa wybitnie nie tolerują tego zabiegu i bardzo szybko obumierają).

Pamiętaj!

Drzewo ogłowione nigdy nie odzyska swojej naturalnej formy i na zawsze utraci swoje wartości przyrodnicze.


Jakie  sankcje grożą za ogławianie drzew?

W art. 82 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody czytamy, że  zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach  mogą obejmować wyłącznie:

1. usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi
2. kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat
3. utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Ustawodawca nie wskazał w ustawie wykonywania niedozwolonych zabiegów w obrębie korony drzewa, dlatego dopiero gdy w konsekwencji takich zabiegów (w tym także ogławiania) drzewo zostanie zniszczone, czyn ten stanie się czynem niedozwolonym za co zostanie wymierzona kara pieniężna.