Gdzie oddać przeterminowane leki, termometry rtęciowe oraz zużyte igły i strzykawki?

Zużytych igieł i strzykawek nie wolno wyrzucać do kosza na odpady. Co z nimi zrobić? Najlepiej zanieść do apteki lub do punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Pojemniki na przeterminowane leki, termometry rtęciowe oraz zużyte igły i strzykawki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców Lęborka, ustawione są w lęborskich aptekach oraz w PSZOK-u. Każdy mieszkaniec miasta, który ma przeterminowane leki w swojej apteczce, termometry rtęciowe oraz posiada zużyte igły i strzykawki, ma możliwość nieodpłatnie dostarczyć je do jednej z niżej wymienionych aptek lub do PSZOK-a:

L.p.

Nazwa apteki/ punktu

Adres

Przeterminowane leki

Igły
i strzykawki

Termometry rtęciowe

1.

Apteka „Gemini”

ul. Al. Wolności 30

X

X

X

2.

Apteka „Gemini”

ul. Staromiejska 17

X

X

X

3.

Apteka „Dr Max”

ul. 10 Marca 16 A

X

X

X

4.

Apteka „Miraculum”

ul. Grunwaldzka 18A

X

X

X

5.

Apteka „Dr Max”

ul. 1-go Maja 1A

X

X

X

6.

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Toruńska 6

X

 

X

7.

Apteka „Cef@rm 36,6”

ul. Armii Krajowej 32/1

X

X

X

8.

Apteka „Dbam o Zdrowie”

ul. Al. Wolności 40

X

 

X

9.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Żeromskiego 6B

X

X

X