Informacja dla opiekunów społecznych kotów wolno żyjących

Informujemy, że w dniach 18 i 19  listopada 2019 r. w godzinach 12.00-14.00 w garażu przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej (w ciągu murów obronnych, na tyłach nieczynnego sklepu warzywnego) będzie wydawana karma dla wolno żyjących kotów.   

Uprawnionymi do odbioru karmy są opiekunowie społeczni zarejestrowani w rejestrze opiekunów społecznych prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku. Warunkiem otrzymania karmy jest poddawanie zwierząt objętych opieką zabiegom sterylizacji lub kastracji.