Pomoc dla właścicieli lasów niepaństwowych

Sierpniowe nawałnice zniszczyły około 79,7 tysięcy hektarów lasów, powaliły i połamały blisko 10 milionów drzew. Części  zniszczonych lasów  stanowi własność osób prywatnych. Właściciele lasów niepaństwowych mogą liczyć na  pomoc  finansową w likwidowaniu skutków kataklizmu ze strony Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.

Dyrektor Generalny Lasów  Państwowych – działając na podstawie polecenia Ministra Środowiska podjął decyzję o zaangażowaniu środków  finansowych w kwocie 35 milionów złotych na realizację działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w zdewastowanych na skutek nawałnicy w sierpniu br.  lasach niepaństwowych stanowiących własność osób fizycznych.  Środki mogą być wykorzystane na usuwanie złomów i wywrotów oraz oczyszczenie powierzchni z łatwopalnej martwej biomasy. Właściciele lasów niepaństwowych po zrealizowaniu zadań określonych w decyzjach administracyjnych organu nadzoru nad gospodarką leśną (Starostwo Powiatowe), służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego  mogą się ubiegać  o wynagrodzenie według ustalonych zasad. W tych sprawach należy kontaktować  się  z  Nadleśnictwami na terenie których położone są zniszczone lasy.

Z kolei Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wydał  Rozporządzenie w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.  Pomoc ta jest udzielana przez ARIMR w formie dotacji, na każdy ha powierzchni  lasów będących własnością producenta rolnego na którym w sierpniu br. wystąpiły szkody. Wysokość dotacji wynosi 2000 zł na 1 ha zniszczonego lasu.  Wnioski składa się w Biurach Powiatowych ARiMR. Informacje dotyczącą procedury uzyskania dotacji można uzyskać w ARiMR.

Załącznik:

Pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych