Uwaga hodowcy drobiu! Chrońcie gospodarstwa przed ptasią grypą!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku przypomina posiadaczom drobiu lub innych ptaków o zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa, aby uniknąć przeniesienia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 do ich gospodarstw. Wirus ten rozprzestrzeniania się przez zarażone dzikie ptaki. Nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy. W przypadku stwierdzenia ogniska choroby, trzeba je natychmiast zwalczyć, co pociąga za sobą duże koszty z budżetu państwa.

Apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji (działanie w celu zapobiegania przedostawania się infekcji do budynków gospodarczych) dotyczy wszystkich hodowców i producentów drobiu, a zwłaszcza drobnych hodowców mających np. po 5, 10, 15 kur, którzy nie zawsze stosują się do stosowania w praktyce zalecanych zasad bezpieczeństwa i higieny w swoich gospodarstwach.  

Zasady bioasekuracji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Przede wszystkim należy pamiętać o:

- przetrzymywaniu drobiu na ogrodzonej przestrzeni w celu uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem

- zabezpieczeniu paszy przed dostępem dzikich zwierząt,

- niekarmieniu drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,

- niepojeniu drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- stosowaniu w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego,

- myciu rąk wodą z mydłem  po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami,

- stosowaniu mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Uwaga! Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach (m.in. brak apetytu, drgawki, duszności, sinica, biegunki) natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Bądź czujny! Zwracaj uwagę na to, co dzieje się zarówno w Twoim, jak i w sąsiednich gospodarstwach.

Pamiętaj! Właściwe postępowanie człowieka może uchronić przed rozprzestrzenianiem się wirusa HPAI.  

Załącznik: