XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny Coraz bliżej święta Eko-święta

Cele konkursu:

Celem konkursu jest szerzenie bożonarodzeniowych symboli tradycji polskich – wykorzystanie materiałów naturalnych i wtórnych do tworzenia elementów świątecznej aranżacji wnętrz.

Zakres działań:

Przedstaw świąteczną aranżację ozdoby bożonarodzeniowej w dowolnej formie płaskiej lub przestrzennej wykonanej z materiałów naturalnych lub surowców wtórnych np. drewna, sznurka, papieru, plastiku, kapsli, gazet, drutu oraz materiałów nadających się do recyklingu itp. Liczy się pomysł! Prosimy nie dostarczać prac z gałęzi drzew iglastych i materiałów, które będą „się sypać”.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z powiatu lęborskiego.
   
 2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę. Praca musi zostać wykonana indywidualnie i samodzielnie (prace zbiorowe nie będą oceniane).
   
 3. Każda praca powinna posiadać przyczepioną czytelną metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną wg. wzoru):

Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………………….....................................

Wiek autora pracy: ……………………….      

Adres szkoły / placówki: ………………………………………………………………………………….......................................

Nauczyciel / opiekun pod, którego kierunkiem została wykonana praca: ……………………………………….

Nr telefonu do autora pracy lub nauczyciela: ………………………………………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem pracy: ………………………………………….

(podpis autora pracy)

 1. Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Prace oceniane będą w 4 grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 lat i powyżej.
   
 2. Termin składania prac upływa  6 grudnia 2019r.
   
 3. Prace prosimy dostarczać w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem pocztą lub osobiście do sekretariatu MDK:  Młodzieżowy Dom Kultury ul. Różyckiego 2  84-300 Lębork.
   
 4. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.mdklebork.tivi.net.pl  w dniu 10 grudnia 2019r.  
   
 5. Podsumowanie konkursu odbędzie się w 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” ul. Gdańska 12 w Lęborku.
   
 6. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatorów. Ozdoby świąteczne zostaną podarowane pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Lęborku przez Samorząd Wychowanków MDK.
   
 7. Nieodebranie nagrody w ciągu miesiąca spowoduje automatyczne przekazanie jej na następny konkurs.
   
 8. Placówka zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora.

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku

ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork

tel./faks. (59) 8 621-645      e-mail: mdklebork@wp.eu

www.mdklebork.tivi.net.pl     www.facebook.com/MDKLebork

 

PARTNERZY

Starostwo Powiatowe w Lęborku,

Urząd Miasta Lęborka