Zmiana rachunku bankowego

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy rachunek:

Bank Pekao SA 05 1240 1268 1111 0010 8729 0117