Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK prowadzony przez Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku

Mieszkańcy Miasta Lęborka, mogą nieodpłatnie dostarczyć opakowania z papieru i tektury (np. książki, zeszyty, kartony itp.), opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki plastikowe, wiadra, skrzynki itp.), opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe (np. karton po soku, mleku itp.), opakowania ze szkła (np. butelki szklane, słoiki itp.), odpady zielone (trawa, liście, krzaki itp.), odpady wielkogabarytowe (meble, szafki, komody, tapczany itp.), opony – maksymalnie 4 na mieszkańca, odpady betonu oraz gruz betonowy (czysty gruz), sprzęt elektryczny i elektroniczny (cały nie zdemontowany).

Warunkiem nieodpłatnego przyjęcia jest posegregowanie przez dostawcę odpadów na wyżej wymienione frakcje.

Godziny otwarcia PSZOK CZARNÓWKO:

poniedziałek, piątek                             godz. 7. 00 – 16.00
wtorek, środa, czwartek i sobota    godz. 7.00 – 15.00

Odpady z remontów przyjmowane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Telefon kontaktowy na PSZOK CZARNÓWKO: 59 862 43 88
                                                                                              59 861 21 42