Ekologiczny konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

Celem gminnego konkursu plastycznego pn. „Jestem eko, czyli jak mogę ograniczyć powstawanie śmieci w swoim najbliższym otoczeniu” było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie ograniczania powstawania odpadów opakowaniowych, ich właściwej segregacji, a tym samym wykształcenie tak ważnych w dzisiejszym świecie odpowiednich postaw ekokonsumenckich i ciągłej edukacji naszego społeczeństwa odnośnie prawidłowej gospodarki odpadami.

Na wybór najlepszych prac miały wpływ przede wszystkim następujące kryteria: czytelność przekazu, pomysłowość oraz staranność wykonania pracy.

Komisja konkursowa w składzie:

1. Alicja Zajączkowska – zastępca Burmistrza Miasta Lęborka – przewodnicząca komisji

2. Zofia Biskupska-Lisiecka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

3. Teresa Szczepańska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

4. Koryna Korolewicz-Knut – przedstawiciel Nadleśnictwa Lębork

5. Agnieszka Kozłowska – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami                                                                                                                          Urzędu Miejskiego w Lęborku

postanowiła przyznać nastepujące nagrody:

KATEGORIA: przedszkola i klasy 0-III szkół podstawowych

I miejsce

Marysia Cieplin z Przedszkola nr 6 (op. Teresa Wołocznik)

Nikola Kendyś z Przedszkola nr 6 (op. Teresa Wołocznik)

II miejsce

Gabrysia Dąbrowska z Przedszkola nr 1 (op. Halina Rękas, Janina Płotka)

Agata Olszewska z Przedszkola nr 6 (op. Teresa Wołocznik)

III miejsce

Aleksandra Zarzycka z Niepublicznego Przedszkola Baśniowego (op. Danuta Czaplińska)

Nikola Stawisińska z Przedszkola nr 10 (op. Anna Gapińska)

Wyróżnienie

Emil Cysewski z Przedszkola nr 9 (op. Katarzyna Grzywna, Monika Skwarek)

KATEGORIA: klasy IV-VI szkół podstawowych

I miejsce

Klaudia Bojek ze Szkoły Podstawowej nr 5 (op. Barbara Broszkowska)

II miejsce

Marta Makurat ze Szkoły Podstawowej nr 5 (op. Barbara Broszkowska)

Agata Paszota ze Szkoły Podstawowej nr 5 (op. Barbara Broszkowska)

III miejsce

Róża Szkałuba ze Szkoły Podstawowej nr 8 (op. Beata Płochacka)

KATEGORIA: klasy gimnazjalne

I miejsce

Nikola Wiśniewska z Gimnazjum nr 2 (op. Ferdynanda Byczuk)

II i III nagroda w tej kategorii wiekowej nie została przyznana.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz pokaz nagrodzonych prac miały miejsce w czasie obchodów XXXII Lęborskich Dni Techniki 29 maja 2015 r.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.