NIE dla palenia śmieci w domowych piecach

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji związanej m. in. ze spalaniem śmieci w przydomowych piecach oraz informowanie o szkodliwości tego postępowania.

Konkurs przeznaczony jest dla najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Komisja Konkursowa wybierze i nagrodzi najciekawsze prace w czterech kategoriach wiekowych, a uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas XXXIIV Lęborskich Dni Techniki 02 czerwca 2017 r.

Załącznik: