Informacja nt. Kampani Ekologicznej

Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: „Gospodarka o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony powietrza i klimatu- kampania edukacyjna Miasta Lęborka”

W dniu 13.08.2019 r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla ok. 100 harcerzy w Harcerskiej Bazie Obozowej Róża Wiatrów w m. Szklana Huta. Spotkanie podzielone było na 4 grupy i trwało 2x45minut, czyli dwie godziny dydaktyczne dla każdej grupy. Poświęcone było gospodarce o obiegu zamkniętym oraz prawidłowej segregacji odpadów w kontekście ochrony powietrza i klimatu.

Ponadto, aby ułatwić mieszkańcom zasady prawidłowej segregacji odpadów, w ramach zadania zaprojektowano i wydrukowano 600 plakatów informacyjnych przeznaczonych na wiaty śmietnikowe.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania został zrealizowany. Planowany efekt ekologiczny został osiągnięty.