NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH od 1 czerwca 2019 r.

Z dniem 1 czerwca 2019 r. w Lęborku zacznie obowiązywać nowy, zmieniony system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system będzie polegał na „wydzieleniu” z pojemnika/worka żółtego odpadów z papieru i tektury, które będziemy zbierać w pojemniku/worku niebieskim. Z kolei z pojemnika czarnego/szarego z odpadami pozostałymi po segregacji „wydzielać” będziemy odpady biodegradowalne (kuchenne). Te będą zbierane w pojemniku brązowym. Pozostałe odpady selektywnie zbierane będą bez zmian. Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) będą musiały zostać doposażone w dodatkowe pojemniki/worki – w przypadku zadeklarowania selektywnego sposobu zbierania odpadów.

Odpady z papieru i tektury w zabudowie jednorodzinnej będą zbierane, podobnie jak inne segregowane odpady – w systemie workowym. W zabudowie wielorodzinnej i w nieruchomościach niezamieszkałych gmina udostępni pojemniki, chyba, że właściciel którejś z nieruchomości zgłosi zapotrzebowanie i chęć korzystania z systemu workowego.

 Odpady biodegradowalne będą zbierane w systemie pojemnikowym – worek mógłby zostać rozerwany przez psy, koty, czy inne zwierzęta, a odpady z worka zaśmieciłyby teren nieruchomości. W pojemniki brązowe na odpady bio każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie samodzielnie wyposażyć swoje MGO. Dopuszczalne będzie zbieranie odpadów ulegających biodegradacji (kuchennych) również w workach, które można będzie zakupić od odbierającego odpady komunalne. Jednakże w momencie rozerwania worka przez zwierzę – właściciel nieruchomości będzie musiał samodzielnie uprzątnąć zabrudzony teren.

Kolorystyka pojemników/worków do zbierania odpadów komunalnych będzie musiała zostać dostosowana do wymogów z Rozporządzenia Ministra Środowiska w terminie do 30.06.2020 r. (do tego czasu odpady można będzie gromadzić w pojemnikach o odmiennych kolorach, pod warunkiem właściwego opisania pojemnika i rodzaju zbieranych w nim odpadów).