Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w zabudowie jednorodzinnej SEKTOR I

Odpady należy wystawić w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych tj. na zewnątrz altanek śmietnikowych lub obok pojemników (kontenerów) ustawionych na zmieszane odpady komunalne, najpóźniej do godziny 6.00 w dniu zbiórki.