PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą zostawić:

- odpady zebrane selektywnie (np. opakowania z papieru, tworzyw sztucznych czy metalu)

- odpady problematyczne, czyli takie, których nie wolno nam wrzucać czy zostawiać przy pojemnikach na odpady zmieszane (np. zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje, wielkogabaryty)

Uwaga!

Odpady budowlane nie są objęte systemem zbiórki odpadów komunalnych - za ich prawidłowe zagospodarowanie odpowiada właściciel nieruchomości lub wykonawca usługi (odpady te przekazujemy odpłatnie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów).

Wyjatek stanowi czysty gruz, który możemy przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

„Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czarnówko 34

84-351 Nowa Wieś Lęborska

 

Godziny przyjęć odpadów:

poniedziałki, piątki: 7.00 - 16.00

wtorki, środy, czwartki, soboty: 7.00 - 15.00

Załącznik: