Edycja 2015

Przyznanie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej

Gmina Miasto Lębork aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na Modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2015”.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynikający z faktur wyniósł 174.452,63 zł, z czego 32.971,55 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a 8.722,63 zł z budżetu Gminy Miasto Lębork. Do 31 stycznia 2015 r. Gmina Miasto Lębork przedłoży w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wymagane dokumenty do rozliczenia całości zadania. 

W ramach projektu dofinansowane zostanie 19 inwestycji związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej, polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem. W wyniku tej modernizacji zlikwidowano 27 źródeł ogrzewania węglowego o łącznej mocy nominalnej 459 kW, w miejsce których zamontowanych zostało 19 kotłów gazowych o łącznej mocy nominalnej 415 kW.  Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”, co wpływa korzystnie na poprawę jakości powietrza w strefie pomorskiej. Eliminacja skumulowanych źródeł ogrzewania w domowych paleniskach przyczynia się również do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy. Przede wszystkim spowoduje zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego i krążenia krwi.

W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

pyły ogólne (Mg/rok)

4,759 Mg/rok

SO(Mg/rok)

2,285 Mg/rok

NO(Mg/rok)

0,148 Mg/rok

CO (Mg/rok)

10,685 Mg/rok

CO(Mg/rok)

314,501 Mg/rok

 

Dodatkowy termin naboru wniosków w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2015

W związku z tym, że kilku wnioskodawców wycofało się z pozyskania dofinansowania na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła, zaszła możliwość przystąpienia kolejnych lęborczan do projektu.  

Chętni mogą składać wnioski na drukach, które można pobrać poniżej.

Termin składania dodatkowych wniosków upływa 11.09.2015 r.

Zasady konkursu nie uległy zmianie w stosunku do określonych Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r., a dodatkowy termin umożliwiło Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18.08.2015 r.

Przypomnijmy: o udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork, a zadania dotyczyć mogą likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne) oraz podłączeniem do sieci ciepłowniczej (węzeł i przyłącze), a także ograniczenia zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Załącznik:

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18.08.2015 r.

Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015

Gmina Miasto Lębork planuje wzorem ubiegłego roku przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”. Konkurs będzie polegał na dofinansowaniu zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej bądź też poprzez ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem przez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2015.

Termin składania wniosków: do 15 maja 2015 roku.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2015) określa Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201 (wejście do budynku od strony parkingu). Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755 lub 59 8637 702.

Pobierz:

1. Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2015)

2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2015)

3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.03.2015 r.Wniosek o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2015