Zniżki dla rodzin wielodzietnych

Wysokość zwolnienia wynosi 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej. Zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W przypadku zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłosić ten fakt przy składaniu deklaracji.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnej chęć zastosowania zniżki należy zgłosić do zarządcy, administratora bądź Spółdzielni Mieszkaniowej, które zobowiązane są do złożenia deklaracji właściciela nieruchomości w imieniu mieszkańców.