Edycja 2016

Czyste powietrze Pomorza - edycja 2016

Przyznanie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej

Gmina Miasto Lębork aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznanie dotacji na Modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016”.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynikający z faktur wyniósł 334.757,70 zł, z czego 79.835,59 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a 16.737,89 zł z budżetu Gminy Miasto Lębork.

W ramach projektu dofinansowane zostało 28 inwestycji związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej, polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem. W wyniku tej modernizacji zlikwidowano 37 źródeł ogrzewania węglowego o łącznej mocy nominalnej 552 kW, w miejsce których zamontowanych zostało 28 kotłów gazowych o łącznej mocy nominalnej 398 kW.  Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”, co wpływa korzystnie na poprawę jakości powietrza w strefie pomorskiej. Eliminacja skumulowanych źródeł ogrzewania w domowych paleniskach przyczynia się również do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy. Przede wszystkim spowoduje zmniejszenie liczby zachorowań na choroby układu oddechowego i krążenia krwi.

W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

 

pyły ogólne (Mg/rok)

6,778Mg/rok

SO(Mg/rok)

3,254 Mg/rok

NO(Mg/rok)

0,195 Mg/rok

CO (Mg/rok)

15,214 Mg/rok

CO(Mg/rok)

423,326,501 Mg/rok

 

Dodatkowy termin naboru wniosków w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2016

W związku z wycofaniem się jednego wnioskodawcy z pozyskania dofinansowania na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2016), zaszła możliwość składania dodatkowych wniosków osób chętnych do przystąpienia do projektu.  

Wnioski można składać na drukach, które znajdują się poniżej  poniżej.

Termin składania dodatkowych wniosków upływa 12.08.2016 r.

Zasady konkursu nie uległy zmianie w stosunku do określonych Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.02.2016 r., a dodatkowy termin umożliwiło Zarządzenie Nr 96/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.08.2016 r.

Przypomnijmy: o udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Lębork, a zadania dotyczyć mogą likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne) oraz podłączeniem do sieci ciepłowniczej (węzeł i przyłącze), a także ograniczenia zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 

***

W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2016) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 33 mieszkańców Gminy Miasto Lębork złożyło wnioski o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, na podstawie, których gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW.

***

Gmina Miasto Lębork planuje po raz kolejny przystąpić do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza”. W ramach konkursu dofinansowane będą zadania dotyczące modernizacji źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne), podłączeniem do sieci ciepłowniczej bądź też poprzez ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem przez instalację kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2016.

Termin składania wniosków: do 6 maja 2016 roku.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016) określa Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.02.2016 r.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00 w p. C 201 (wejście do budynku od strony parkingu). Szczegółowe informacje tel. 59 8637 755 lub 59 8637 702.

Pobierz:

1. Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.02.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016)

2. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.02.2016 r. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork, w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016)

3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 02.02.2016 r. Wniosek o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016)