Dotacje celowe ze środków budżetu miasta Lęborka

Informujemy o wejściu w życie nowej Uchwały nr XI-157/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczącej możliwości uzyskania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w obrębie Gminy Miasto Lębork.

W szczególności zadaniami takimi są inwestycje dotyczące:

1. Wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ogrzewania takie jak:

a) kotły gazowe kondensacyjne,

b) systemy ogrzewania elektrycznego,

c) kotły ogrzewania olejem opałowym,

d) kotły ogrzewania na biomasę,

e) kotły ogrzewania na węgiel,

f) pompy ciepła powietrzne,

g) pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,

h) wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła,

i) kolektory słoneczne,

j) instalacje fotowoltaiczne,

k) węzeł cieplny,

l) zasobniki c.w.u współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym źródłem ciepła.

 

Załącznik: