właściciela nieruchomości

1. Złożenie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Lęborku o wysokości opłaty .

 

2. Wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

3. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

4. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie ustanowionym przez radę gminy.

 

5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z.powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego.