KONTAKT

 

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

84-300 Lębork

 

NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA – pok. C 201 – tel. 59 86 37 706

  • Stanowisko ds. decyzji środowiskowych, dofinansowań do wymiany ogrzewania ( w tym Programu Czyste Powietrze), gospodarki wodnej - pok. B 112 - tel. 59 86 37 708

          e-mail: ochrona@um.lebork.pl

  • Stanowisko ds. ochrony przyrody (w tym wycinki zieleni), usuwania azbestu i bezdomnych zwierząt (w tym wolno żyjących kotów) pok. B 112 - tel. 59 86 37 708

          e-mail: ochrona@um.lebork.pl

  • Stanowisko ds. utrzymania czystości w mieście – pok. C 201 - tel. 59 86 37 797

          e-mail: ochrona@um.lebork.pl

REFERAT DS. UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ

Kierownik Referatu pok. C 201 - tel. 59 86 37 755

          e-mail: zielen@um.lebork.pl

REFERAT DS. ODPADÓW KOMUNALNYCH

Kierownik Referatu – pok. C 6 – tel. 59 86 37 777

  • Zespół ds. gospodarowania odpadami komunalnymi – pok. C 6 - tel. 59 86 37 796, 59 86 37 798 (zgłoszenia), 59 86 37 702 (deklaracje)

          e-mail: odpady@um.lebork.pl

  • Zespół ds. finansowo-księgowej obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi – pok. C 6 - tel. 59 86 37 797 (opłaty, windykacja)

          e-mail: odpady.deklaracje@um.lebork.pl