Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK

                                                              
CO TO JEST I KOMU SŁUŻY

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK to miejsce, w którym możemy pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości niezależnie od terminów odbioru, wynikających z harmonogramów. Z PSZOK mogą korzystać nieodpłatnie mieszkańcy Lęborka, jeżeli uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy mogą przywieźć tu wszystkie odpady selektywnie zebrane, takie jak m.in.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny, pochodzący z gospodarstw domowych, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (z limitem do 4 opon rocznie na każdy samochód do 3,5 t. z gospodarstwa domowego potwierdzone okazaniem dowodu rejestracyjnego), odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tj. czysty gruz betonowy, ceglany ceramiczny (z limitem do 500 kg/rok z jednej nieruchomości) oraz inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, jak przeterminowane leki, chemikalia, farby tusze, środki ochrony roślin, termometry rtęciowe, igły strzykawki po iniekcjach, tłuszcze i przepracowane oleje oraz popioły z palenisk domowych.

Nie będą natomiast przyjmowane w PSZOK odpady zawierające azbest, części samochodowe, odpady nieoznaczone (bez możliwości zidentyfikowania – bez etykiety), w nieszczelnych opakowaniach, odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej, zmieszane odpady komunalne, odpady poprodukcyjne, papa, sprzęt budowlany, okna plastikowe, gaśnice.

Właściciele, którzy zalegają z opłatą za gospodarowanie odpadami powyżej trzech miesięcy nie będą obsługiwani w PSZOK.

PSZOK w Lęborku jest czynny w:

wtorek - piątek        godz. 9.00 – 17.00;
sobota                         godz. 9.00 – 15.00;

telefon kontaktowy na PSZOK 691 146 225

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK w Lęborku określa: