Sterylizacja i kastracja

Według organizacji społecznych zajmujących się zwierzętami wolno żyjącymi oraz lekarzy weterynarii sterylizacja i kastracja są najskuteczniejszymi i najtańszymi sposobami przeciwdziałania bezdomności zwierząt wolno żyjących.

Art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) mówi, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe, dlatego powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

Koty wolno żyjące stanowią stały element otaczającego nas ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach i piwnicach w naturalny sposób zapobiega nadmiernemu przyrostowi gryzoni (które często stanowią potencjalne źródło niebezpiecznych chorób). Jednak ponad połowa wszystkich kotów urodzonych każdego roku ginie z powodu braku opieki.

 

Gmina Miasto Lębork od 2011 r. podejmuje stosowne kroki w zakresie ograniczenia populacji wolno żyjących kotów. Od tego czasu na zlecenie miasta lekarze weterynarii dokonują bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji tych zwierząt. W roku 2023 usługę tę (połączoną z leczeniem kotów wolno żyjących) realizuje dr n. wet. Wojciech Pilawski.

Co rozumiemy przez sterylizację/kastrację kota?

Sterylizacja jest zabiegiem przeprowadzanym u kotek, który polega na wycięciu jajników oraz macicy, natomiast kastrację przeprowadzamy u kocurków i polega ona na usunięciu jąder. Oba zabiegi przeprowadzane są w narkozie. Efektem zabiegu jest całkowita i nieodwracalna bezpłodność zwierzęcia.

 Dlaczego warto sterylizować/kastrować wolno żyjące koty?

Sterylizacja i kastracja są jedynym sposobami na ograniczenie ich populacji oraz  skali problemów związanych z tymi zwierzętami. Trzeba pamiętać o tym, że jest to rutynowy zabieg chirurgiczny, który daje 100% pewność uniknięcia niepożądanej ciąży i tym samym ograniczenie nadmiernej liczebności kotów wolno żyjących. Sterylizacja zapobiega wielu chorobom, takim jak: ciąża urojona, ropomacicze i nowotwory.

Załączniki: