Sterylizacja i kastracja

Według organizacji społecznych zajmujących się zwierzętami wolno żyjącymi oraz lekarzy weterynarii sterylizacja i kastracja są najskuteczniejszymi i najtańszymi sposobami przeciwdziałania bezdomności zwierząt wolno żyjących.

Art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) mówi, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe, dlatego powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.
 
Koty wolno żyjące stanowią stały element otaczającego nas ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach i piwnicach w naturalny sposób zapobiega nadmiernemu przyrostowi gryzoni (które często stanowią potencjalne źródło niebezpiecznych chorób). Jednak ponad połowa wszystkich kotów urodzonych każdego roku ginie z powodu braku opieki.
 

Gmina Miasto Lębork od 2011 r. podejmuje stosowne kroki w zakresie ograniczenia populacji wolno żyjących kotów (od 2011 r. dr Mirosław Frączek na zlecenie miasta dokonuje bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji tych zwierząt).

 

Co rozumiemy przez sterylizację/kastrację kota?

 

Sterylizacja jest zabiegiem przeprowadzanym u kotek, który polega na wycięciu jajników oraz macicy, natomiast kastrację przeprowadzamy u kocurków i polega ona na usunięciu jąder. Oba zabiegi przeprowadzane są w narkozie. Efektem zabiegu jest całkowita i nieodwracalna bezpłodność zwierzęcia.

 
 Dlaczego warto sterylizować/kastrować wolno żyjące koty?
 

Sterylizacja i kastracja są jedynym sposobami na ograniczenie ich populacji oraz  skali problemów związanych z tymi zwierzętami. Trzeba pamiętać o tym, że jest to rutynowy zabieg chirurgiczny, który daje 100% pewność uniknięcia niepożądanej ciąży i tym samym ograniczenie nadmiernej liczebności kotów wolno żyjących. Sterylizacja zapobiega wielu chorobom, takim jak: ciąża urojona, ropomacicze i nowotwory.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM w Lęborku wypożycza klatki do łapania wolno żyjących kotów w celu poddania ich zabiegom sterylizacji/kastracji oraz transporter do przenoszenia i przetrzymywania kotów po ww. zabiegach.

Załączniki: