Informacje

Przypominamy o potrzebie poddawania kotów wolno żyjących zabiegom sterylizacji/ kastracji. Koty wolno żyjące w Lęborku  poddawane są zabiegom, które w całości są finansowane z budżetu miasta Lęborka. Zabiegi przeprowadza lekarz weterynarii Wojciech Pilawski, prowadzący gabinet weterynaryjny PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA przy ul. Mściwoja II 12/1 w Lęborku. Sterylizacja i kastracja to najbardziej humanitarne formy ograniczania populacji wolno żyjących kotów. Dodatkowo gmina finansuje również leczenie wolno żyjących kotów.

Gmina sprawuje opiekę nad wolno żyjącymi kotami współpracując z opiekunami społecznymi, którzy koty pozostające pod ich opieką, wyłapują i dostarczają do gabinetu weterynaryjnego. W okresie od listopada do marca opiekunom społecznym udostępnia się karmę dla wolno żyjących kotów w postaci suchych granulek. Jednak warunkiem otrzymywania karmy dla swoich podopiecznych jest poddawanie ich wyżej opisanym zabiegom.

Gdyby ktoś z opiekunów miał problem ze złapaniem kota, nie miał możliwości dostarczenia go do lekarza informujemy, że są w Lęborku opiekunki, które chętnie w tym pomogą. W przypadku potrzeby skorzystania z ich pomocy prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku – pok. B 112, tel. 59 8637708. Przekażemy im gdzie i ile kotów jest do wyłapania.

Bardzo ważne jest, aby zabiegom sterylizacji/kastracji poddać wszystkie koty w danym skupisku, aby całkowicie zapobiec ich rozrodowi. Dlatego, jeśli w skupisku kotów pojawi się jakiś nowy osobnik – natychmiast powinien zostać złapany i poddany stosownemu zabiegowi. Takie przypadki również prosimy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska.

Jeżeli zapanujemy nad kotami wolno żyjącymi w naszym mieście, koty będą dokarmiane wyłącznie przez odpowiedzialne osoby, które wiedzą, że miejsca karmienia muszą być stale utrzymane w czystości i należytym porządku, liczymy na to, że nie będzie już skarg na te zwierzęta.

Przypominamy:

Koty wolno żyjące stanowią nieodłączny element ekosystemu miejskiego i naturalną ochronę przed gryzoniami i mają prawo do życia na wolności w wybranym przez siebie miejscu.

Ich płoszenie czy wprowadzanie zakazów karmienia jest zabronione i kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami.

Koty wolno żyjące jako nieodłączny element miejskiego ekosystemu

Wolno żyjące koty mają prawo do życia na wolności w wybranym przez siebie miejscu. Idealną sytuacją jest, kiedy liczebność kociej populacji jest pod kontrolą, na terenie jej bytowania znajdują się estetyczne kocie budki, a karmienie zwierząt odbywa się w wyznaczonych i zadbanych miejscach.  

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.

Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2375 ze zm.)

   

W celu zapobieżenia wzrostowi populacji tych zwierząt są one poddawane zabiegom sterylizacji/kastracji. Wyłapywania kotów, w tym celu, na terenie naszego miasta dokonują opiekunowie społeczni, zarejestrowani w Urzędzie Miejskim w Lęborku, w związku z czym prosimy mieszkańców o nieutrudnianie im realizacji tych działań.

Również opiekunowie społeczni dokarmiają wolno żyjące koty, czyniąc to w sposób zorganizowany, tj. utrzymując miejsca ich bytowania w należytym porządku. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o niewyrzucanie resztek jedzenia w przypadkowych miejscach, co powoduje bałagan, brzydkie zapachy i niechęć do opiekunów społecznych.

Apelujemy także o współpracę i udzielanie pomocy opiekunom kotów, którzy udostępniają im schronienie lub organizują takie miejsca. Schronieniem takim może być np. uchylone okienko piwniczne lub niewielki otwór umożliwiający kotom swobodny dostęp do pomieszczeń piwnicznych albo budka ustawiona w jakimś zacisznym miejscu. Jesień i zima to okres szczególnie trudny dla tych zwierząt, a ich sytuacja zależy głównie od wrażliwości i odrobiny dobrej woli każdego z nas.

Płoszenie kotów, wprowadzanie zakazów karmienia jest zabronione i kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami.