Jakość powietrza

Na terenie gminy Lębork zostały zamontowane czujniki jakści powietrza w następujących lokalizacjach:  Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Kościuszki 14, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Piotra Skargi 52 oraz Przedszkole nr 9 przy ul. Mireckiego 9. Urządzenia informują o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych  PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego).
Samorząd gminy, który sfinansował montaż czujników, pragnie by miały one również działania prewencyjne, zapobiegające spalaniu odpadów w piecach i kotłach c.o..
Wyniki można oglądać pod adresem:

1 lokalizacja - SP 5 :   https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1089

2 lokalizacja  -SP7 : https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1090

3 lokalizcja - Przedszkole nr 9 : https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=1091

Na terenie miasta działa również państwowa stacja monitoringu, wyniki można oglądać pod adresem : https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=153

Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie mogą zainstalować aplikację Syngeos. Dla systemów na android można ją pobrać ze sklepu google playa. Aplikację mogą również pobrać użytkownicy IOS.