Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Przyznanie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork

Informujemy, że w grudniu 2018 roku Gmina Miasto Lębork podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowę dotacji dofinansowania zadania pn. „Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork” w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

Wysokość dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 73.070,23 zł co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych co w tym przypadku stanowi kwota 243.567,47 zł.

W ramach projektu dofinansowane zostały 23 inwestycje związane z modernizacją źródeł energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych, polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem oraz ogrzewaniem elektrycznym. W wyniku tej modernizacji zlikwidowano 31 źródeł ogrzewania węglowego o łącznej mocy nominalnej 250,6kW, w miejsce których zamontowanych zostały 22 kotły gazowe o łącznej mocy nominalnej 459kW oraz jedno ogrzewanie elektryczne o mocy 6kW. Realizacja zadania przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska tzw. „niskiej emisji”, co wpływa korzystnie na poprawę jakości powietrza w Lęborku. Sukcesywna eliminacja skumulowanych źródeł ogrzewania w domowych paleniskach przyczynia się również do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców gminy.

W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

pyły ogólne (Mg/rok)

1,189 Mg/rok

SO2 (Mg/rok)

0,571 Mg/rok

Nox (Mg/rok)

0,017 Mg/rok

CO (Mg/rok)

2,666 Mg/rok

CO2 (Mg/rok)

46,646Mg/rok