Informacje dla rolników dot. uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku podaje do wiadomości rolników praktyczne wskazówki dot. uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. Ubój taki jest możliwy w sytuacji, gdy zdrowe zwierzę np. świnia, owca, koza, krowa czy koń ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę lub ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Pierwszą zasadą, gdy zwierze ulegnie wypadkowi, jest jak najszybsze powiadomienie lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich. Tylko on może stwierdzić czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności czy też uśmiercone. Zanim, po odpowiedniej decyzji lekarza,  zwierzę poddane będzie ubojowi z konieczności, należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych takiego zwierzęcia. Należy liczyć się z tym, że ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi wyda po przywiezieniu tuszu do rzeźni urzędowy lekarz weterynarii. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Uwaga! Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikację, tj. takie same, jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.  

Pozostałe informacje dot. m.in. sposobu i warunków w jakich powinien odbyć się ubój z konieczności oraz dokumentów, które należy dostarczyć do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia - w załączonej ulotce informacyjnej opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności  i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załącznik: