Gdzie oddać przeterminowane leki, termometry rtęciowe oraz zużyte igły i strzykawki?

Pojemniki na przeterminowane leki, termometry rtęciowe oraz zużyte igły i strzykawki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców Lęborka, ustawione są w lęborskich aptekach oraz w PSZOK-u . Każdy mieszkaniec miasta, który ma przeterminowane leki w swojej apteczce, termometry rtęciowe oraz posiada zużyte igły i strzykawki, ma możliwość nieodpłatnie dostarczyć je do jednej z niżej wymienionych aptek lub do PSZOK-a:

L.p.

Nazwa apteki/ punktu

Adres

Przeterminowane leki

Igły
i strzykawki

Termometry rtęciowe

1.

Apteka „Gemini”

ul. Al. Wolności 30

X

X

X

2.

Apteka „Gemini”

ul. Staromiejska 17

X

X

X

3.

Apteka „Dr Max”

ul. Boh. Monte Cassino 16A

X

X

X

4.

Apteka „Miraculum”

ul. Grunwaldzka 18A

X

X

X

5.

Apteka „Dr Max”

ul. 1-go Maja 1A

X

X

X

6.

Apteka „Dbam o zdrowie”

ul. Toruńska 6

X

 

X

7.

Apteka „Cef@rm 36,6”

ul. Armii Krajowej 32/1

X

X

X

8.

Apteka „Dbam o Zdrowie”

ul. Al. Wolności 40

X

 

X

9.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

ul. Żeromskiego 6B

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pojemników na przeterminowane leki należy wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, maści, aerozoli oraz lekarstwa w postaci płynnej.

Tekturowe opakowania  po lekarstwach oraz ulotki należy wrzucać do żółtego worka lub pojemnika na surowce wtórne.

Odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zajmuje się:

F.H.U. „NATURA" z Bydgoszczy

tel./fax (52) 340 29 18

www.natura-odpady.pl

Przeterminowane leki możemy także oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w Lęborku.