Informacje dotyczące wysoko zjadliwej grypy ptaków

Informujemy, że 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które uchyliło poprzednie rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r.

Obecne rozporządzenie nakłada m.in. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach,  w sposób umożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Załączniki:

1. Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku.

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

***

W związku z wysokim ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku przekazuje informacje na temat zjadliwej grypy ptaków (HPAI) skierowane do hodowców i posiadaczy drobiu.
1.  Nowy wariant wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości oraz rozwija się wśród niespecyficznych objawów np. apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji czy też umiarkowana śmiertelność;
2.   Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia;
3.   Należy zabezpieczyć przed ich dostępem obiekty na fermach, tak aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą;
4. Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór właścicielski należy zachować na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych;
5. Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno oni, jak i personel na fermach mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, w sytuacji gdy nie będą przestrzegali zasad bioasekuracji;
6. Koniecznym staje się sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów;
7. W przypadku zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej, hodowcy drobiu powinni brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 oraz zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenie wystąpienia tej choroby;
8.  Dodatkowo istnieje konieczność wyłożenia mat dezynfekcyjnych, jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji – maty powinny być wyłożone przed wjazdami / wyjazdami na teren fermy oraz przed każdym wejściem do budynków, w których przebywa drób, maty powinny być na bieżąco nasączone środkiem dezynfekcyjnym.

Załącznik: