Dokarmianie

Od 2011 r. miasto w okresie zimowo-wiosennym kupuje karmę dla kotów wolno żyjących w postaci suchych granulek oraz puszek.

Karma ta zostaje rozprowadzona za pośrednictwem 80 opiekunów społecznych, którzy prowadzą dokarmianie tych zwierząt.

Miasto dokarmia obecnie ok. 700 kotów wolno żyjących bytujących na terenie gminy (głównie na terenach ogrodów działkowych i w rejonach blokowisk).

fot. K. Mikołajczyk