Informacja dot. transportu zwierząt do ubojni

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje, aby informować odpowiednie służby w przypadkach dot. niewłaściwego transportu zwierząt gospodarskich do ubojni.

PWLW przypomina, że do ubojni mogą być transportowane wyłącznie zwierzęta zdrowe, które samodzielnie potrafią wejść do środka transportu. Nikt nie może przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt w sposób powodujący ich okaleczenie lub przyczyniający się do zadawania im cierpienia.

W przypadkach ogłoszeń o skupie zwierząt leczonych lub pourazowych, bycia świadkiem sprzedaży, załadunku zwierząt kontuzjowanych mających problem z poruszaniem się oraz znęcania się  nad zwierzętami przeznaczonych do transportu należy poinformować właściwe powiatowe jednostki Inspekcji Weterynaryjnej, policji, Straży Miejskiej lub Straży Gminnej. Można też przesłać e-maila na anonimowy kontakt zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl/