Gdzie złożyć deklarację?

Deklarację składamy w:

Urzędzie Miejskim w Lęborku

ul. Armii Krajowej 14

pokój C126

tel. 59 8637 798

Wypełnioną deklarację możemy przesłać pocztą lub w formie elektronicznej potwierdzonej podpisem elektronicznym o profilu zaufanym ePUAP* - użytkownik musi mieć konto na ePUAP oraz posiadać podpis o profilu zaufanym ePUAP. Deklarację po wypełnieniu należy dołączyć na ePUAP do wniosku dowolnego i wysłać go w zakładce Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu Miejskiego w Lęborku.

* ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej