Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Gdzie oddać zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny? 

Możemy tego typu odpad przekazać nieodpłatnie:

  • do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Leborku lub w Czarnówku

  • w sklepie, gdy kupując nowy sprzęt, chcemy tego samego rodzaju niepotrzebny sprzęt zostawić u sprzedawcy (pamiętaj, że sprzedawca nie ma obowiązku zapewnienia transportu oddawanego sprzętu z mieszkania użytkownika do sklepu)

  • do niektórych dużych sklepów posiadających pojemniki do zbiórki drobnych elektroodpadów

  • w punkcie serwisowym w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (sprzedawca może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla jego zdrowia lub życia).

Załącznik: