Najciekawsze akcje edukacyjne dotyczące zjawiska niskiej emisji

Pod pojęciem niskiej emisji rozumiemy wszystkie zanieczyszczenia powietrza powstałe wskutek procesu spalania paliw stałych lub śmieci w domowych piecach, paleniskach, lokalnych kotłowniach oraz te pochodzące z komunikacji samochodowej. Nazwa wzięła się stąd, że zasadniczo dotyczy zanieczyszczeń emitowanych przez kominy o niskiej wysokości (z reguły nie mierzą one więcej niż 10 metrów) - z tego powodu oddziaływanie niskiej emisji ma charakter lokalny i szkodzi okolicznym mieszkańcom.

Większość z nas uważa, że za głównego winowajcę wszystkich zanieczyszczeń należy uznać przemysł, czyli przedsiębiorstwa oraz huty. Prawda jest taka, że powodem największego przekroczenia norm zanieczyszczeń  jest m.in. spalanie paliw stałych oraz śmieci w domowych piecach połączone z wzrastającą liczbą pojazdów poruszających się po naszych drogach.

Z tematyką niskiej emisji związane są różnorodne akcje (projekty) edukacyjne dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stanowią one swoiste kompendium wiedzy na temat tego zjawiska, przekazanej w sposób konkretny i interesujący dla czytelnika chcącego zagłębić się w temat niskiej emisji. Poniżej znajdziemy kilka najciekawszych projektów edukacyjnych, które podpowiedzą nam m.in.  jak możemy zminimalizować negatywny wpływ człowieka na środowisko oraz wyjaśnią wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie.

 

www.misja-emisja.pl

 

 

www.smog.helios-edukacja.pl

 

 

www.nie-truje.pl

 

 

www.waznamisjazdrowaemisja.pl