Ostatni rok uzyskania dotacji dotyczącej modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork na dotychczasowych zasadach

Burmistrz Miasta Lęborka informuje, że rok 2021 jest ostatnim rokiem, w którym można składać wnioski o udzielenie dotacji dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu miasta Lęborka na dotychczasowych zasadach.

W związku z tym osoby, które wymieniły piec i planują złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów z tym związanych, powinny uczynić to do końca roku 2021. Wnioski składane na dotychczasowych zasadach nie będą przyjmowane w roku 2022.

W roku 2022 planowana jest zmiana zasad udzielania dotacji na te działania. Dofinansowane będą  zadania nierozpoczęte, a wszelkie wydatki związane z wymianą źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne, o dofinansowanie których wnioskodawcy będą wnioskować, będą musiały być poniesione po dacie podpisania umowy o udzielenie dotacji. Zadania będą musiały zostać wykonane w danym roku budżetowym do 31 października, a rozliczenie dotacji musi nastąpić nie później, niż do 15 listopada danego roku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje będzie corocznie określała uchwała budżetowa na dany rok.

Szczegóły nowych zasad udzielania dotacji celowych określi uchwała Rady Miejskiej w Lęborku i po jej wejściu w życie zostaną podane do publicznej wiadomości.