Pakiet edukacyjny: filmy, prezentacje, gry edukacyjne

Pakiet edukacyjny został zrealizowany w ramach projektu Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o odpadach w Waszej gminie. Akcja edukacyjna dla mieszkańców Północnego Regionu Gospodarki Odpadami.
 
Pakiet zawiera treści formalne, dotyczące celów i metod edukacji ekologicznej, dwie wielkoformatowe gry planszowe, scenariusze zajęć, propozycje gier zespołowych oraz filmy edukacyjne.
 
Opisy scenariuszy i gier wyposażone są w materiał ikonograficzny, ułatwiający wykorzystanie proponowanego materiału m.in. w szkołach oraz w przedszkolach.
 
Film edukacyjny pt. Droga odpadu stanowi wirtualną wycieczkę po regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Pokazuje mieszkańcom sposoby zagospodarowania odpadów, wytworzonych w ich gospodarstwach domowych.
 
 
 
Film Nie spalaj śmieci, spal się ze wstydu stanowi materiał edukacyjny Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego, przeciwdziałający spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych.
 
ANIMACJA 
 
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY
 

 

PREZENTACJE:

 
 

Dwie wielkoformatowe gry Segregujesz-zyskujesz oraz Kapslowy tor wyścigowy będą wypożyczane wszystkim zainteresowanym placówkom oświatowym.